KONKURS LITERACKO – PLASTYCZNY !!!

 

Pomimo, że nie możemy wychodzić z domu nie ma czasu na nudę. Biblioteka szkolna ogłasza: 

KONKURS  LITERACKO – PLASTYCZNY !!!

Regulamin konkursu literacko - plastycznego

CZYTANIE JEST SUPER”

 dla uczniów klas I –VIII szkoły podstawowej

1.   Organizator Konkursu:

Szkoła Podstawowa im. Władysława Broniewskiego w Strupinie Dużym

2. Cele konkursu:

        ·        Popularyzacja czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży.

        ·        Doskonalenie technik czytania oraz rozwój słownictwa.

        ·        Rozwijanie wyobraźni twórczej, zdolności i zainteresowań literackich oraz plastycznych uczniów.

3. Warunki uczestnictwa:

·      Konkurs przeznaczony jest dla uczniów klas I - VIII Szkoły Podstawowej im. Władysława Broniewskiego w Strupinie Dużym.

4. Zadanie uczestników:

·      Uczniowie z klas I - III szkoły podstawowej indywidualnie wykonują ilustrację do dowolnej książki (może być lektura szkolna), którą ostatnio przeczytali; na kartonie formatu A4 techniką dowolną.

·      Uczniowie z klas IV – VIII szkoły podstawowej indywidualnie wykonują komiks przedstawiający treść dowolnej książki (może być lektura szkolna), którą ostatnio przeczytali; na kartonie formatu A4 techniką dowolną.

5.Przebieg konkursu:

·      Podpisane na odwrocie konkursowe prace plastyczne należy przynieść do biblioteki szkolnej do dnia 08 maja 2020 roku. Następnie prace zostaną przekazane komisji konkursowej, która dokona oceny prac i wyłoni zwycięzców konkursu.

6. Komisja konkursowa:

      W skład komisji konkursowej wchodzą panie:

       Beata Wawerska, Elżbieta Mulak i Justyna Dederko.

7. Nagrody:

·      Nagrodą w konkursie jest dyplom, nagroda rzeczowa i pozytywny wpis w ocenie z zachowania oraz ocena bdb (cząstkowa) z plastyki i języka polskiego.

·      Najlepsze prace zostaną zaprezentowane na forum szkoły i na stronie internetowej.

 

        ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W KONKURSIE !!!