PRÓBNY EGZAMIN ÓSMOKLASISTY

Szanowni Rodzice, Drodzy Ósmoklasiści!

Centralna Komisja Egzaminacyjna oraz okręgowe komisje egzaminacyjne przygotowują materiały do przeprowadzenia próbnego egzaminu ósmoklasisty z języka polskiego, matematyki oraz języków obcych nowożytnych.

NASZA SZKOŁA PRZYSTĘPUJE DO PRÓBNEGO EGZAMINU ÓSMOKLASISTY

Zainteresowane szkoły będą mogły przeprowadzić taką próbę od 30 marca do 1 kwietnia br.

Wszystkie niezbędne materiały do przeprowadzenia egzaminów zostaną zamieszczone na stronie internetowej CKE oraz na stronach okręgowych komisji egzaminacyjnych w następujących terminach:

  • 30 marca br. (poniedziałek), ok. godz. 9:00 – język polski;
  • 31 marca br. (wtorek), ok. godz. 9:00 – matematyka;
  • 1 kwietnia br. (środa), ok. godz. 9:00 – języki obce nowożytne.

W załączeniu komunikat prasowy oraz grafika do wykorzystania.

Informacja jest opublikowana również na stronie https://www.gov.pl/web/edukacja/probny-egzamin-osmoklasisty

ZAŁĄCZNIKI: