PRZEDŁUŻENIE TERMINU ZAWIESZENIA DZIAŁALNOŚCI SZKÓŁ

UWAGA!

PRZEDŁUŻENIE TERMINU ZAWIESZENIA DZIAŁALNOŚCI SZKÓŁ

ZNAMY TERMIN EGZAMINU ÓSMOKLASISTY

Minister Edukacji Narodowej, Dariusz Pionktowski, ogłosił w piątek 24.04.2020 r., że przedłużony jest okres zawieszenia działalności szkół do 24 maja 2020 r., a co za tym idzie – nauka zdalna pozostaje na dłużej. Obecne warunki epidemiczne nie pozwalają na to, aby odwiesić działalność szkół i przedszkoli.

Terminy egzaminów

Egzamin ósmoklasisty w szkołach dla dzieci i młodzieży oraz w szkołach dla dorosłych, w których nauka kończy się w semestrze wiosennym potrwa od 16 do 18 czerwca. Termin dodatkowy odbędzie się od 7 do 9 lipca. Wyniki egzaminu ósmoklasiści poznają do 31 lipca. Szkoły otrzymają również wtedy zaświadczenia.

Egzaminy będą przeprowadzane w maksymalnym reżimie sanitarnym - zastrzegł minister zdrowia Łukasz Szumowski.

Zmienią się też terminy rekrutacji do szkół średnich.

Ewa Grusza – dyrektor szkoły