ZAPEWNIENIE OPIEKI DLA DZIECI PRZEZ PRZEDSZKOLE

UWAGA RODZICE !!!

Szanowni Państwo,

od 6 maja br. oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych  będą mogły być otwarte. Taką możliwość rozpatruje nasz szkoła. Zależy nam, aby z placówki  mogły skorzystać te dzieci, których rodzice nie mają możliwości pogodzenia pracy z opieką w domu. Uwaga! Zapewniamy opiekę nad dziećmi 5 godz. w ciągu dnia (tak jak praca przedszkola ) - szczegółowe rozwiązania dotyczące trybu, sposobu, zasad   uzyskania opieki nad dzieckiem ustalę  wspólnie z organem prowadzącym.

Rodzice, którzy chcą skorzystać z możliwości zapewnienia opieki przez przedszkole, powinni o tym fakcie powiadomić dyrektora szkoły drogą mailową przez dziennik elektroniczny.

Poniżej najważniejsze wytyczne podane przez Ministerstwo Edukacji Narodowej:

§  Od 6 maja br. otwieramy przedszkola, oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych i inne formy wychowania przedszkolnego, przy uwzględnieniu wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego i Ministra Zdrowia.

§  Ze względu na sytuację epidemiczną organ prowadzący może ograniczyć liczebność grupy przedszkolnej.

§  W pierwszej kolejności z przedszkola powinny skorzystać te dzieci, których rodzice nie mają możliwości pogodzenia pracy z opieką w domu.

§  Pierwszeństwo mają dzieci pracowników systemu ochrony zdrowia, służb mundurowych, pracowników handlu i przedsiębiorstw produkcyjnych, realizujący zadania związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.