KONKURS PLASTYCZNY O PSZCZOLE

 

REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO
 „Mała pszczoła wiele zdoła

Oświadczenie RODO

Cel główny konkursu:

  • Zachęcanie młodzieży do działań związanych z ochroną pszczół, poszerzaniem swojej wiedzy na temat pożytecznej roli pszczół i ich hodowli.
  • Pogłębianie świadomości młodzieży na temat dobrodziejstw jakie niesie ze sobą pszczoła miodna.
  • Pogłębianie świadomości młodzieży na temat zagrożeń wynikających z masowego ginięcia pszczół.
  • Rozwijanie wyobraźni, zainteresowań plastycznych wśród dzieci,
  • Doskonalenie umiejętności wyrażania siebie poprzez sztukę,
  • Rozwijanie wrażliwości estetycznej,

 

I.        Organizator Konkursu

 

Nadbużański Związek Pszczelarzy w Chełmie, ul. K. Szymanowskiego 6 22-100 Chełm

Przy współpracy:

- Urzędu Marszałkowskiego Lublinie

- Starostwa Powiatowego w Chełmie

- Urzędu Gminy Chełm

 

II.      Uczestnicy konkursu

 

Przewidziano udział dzieci w dwóch kategoriach wiekowych:

I kategoria – uczniowie klas I-III szkoły podstawowej

I kategoria – uczniowie klas IV-VIII szkoły podstawowej

 

Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest:

Wykonanie pracy plastycznej- plakatu promującego ochronę pszczół, wpływ na środowisko, pożyteczność (na papierze, w formacie do wielkości A3, technika dowolna, ale nie przestrzenna) i osobiste wysłąnie do organizatora wraz z oświadczeniem RODO.

 

III.    Terminy 

Prace należy przesłać lub dostarczyć osobiście do  29 maja 2020 roku na adres:

- Nadbużański Związek Pszczelarzy w Chełmie, z dopiskiem Konkurs plastyczny pn. „ Mała pszczoła wiele zdoła”

- biuro Nadbużańskiego Związku Pszczelarzy w Chełmie czynne jest w każdy wtorek od 15:30 do 19:00

 

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w dniu 2 czerwca 2020 roku. Do szkół, które zgłosiły prace konkursowe zostanie przesłana informacja za pośrednictwem poczty elektronicznej o wynikach konkursu.
 
Nagrody laureatom konkursu zostaną przekazane indywidualnie w biurze Nadbużańskiego Związku Pszczelarzy w Chełmie .  

 

IV.    Kontakt

Nadbużański Związek Pszczelarzy w Chełmie

ul. Karola Szymanowskiego 6, 22-100 Chełm

Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

 

V. Nagrody

Organizator przewidział nagrody dla najlepszych prac we wszystkich kategoriach: miejsca I-V, po 2 wyróżnienia w każdej kategorii oraz drobne upominki dla pozostałych uczestników Konkursu.

 

VI.    Zasady uczestnictwa

1.     Każda praca konkursowa na odwrocie powinna być opatrzona kartą informacyjną wg załącznika 1.

2.     Do prac należy dołączyć zgodę na przetwarzanie danych osobowych i udostępnianie wizerunku dziecka wg załącznika nr 2.  Prace bez tych informacji nie będą oceniane.

3.     W konkursie nie wezmą udziału prace nieczytelne, przygotowane niezgodnie z regulaminem lub z brakującymi danymi.

4.     Jury konkursu powołane przez organizatora (trzej członkowie „NZP w Chełmie”) dokona oceny i wybierze najlepsze prace, które zostaną nagrodzone.

5.     Prace będą ocenione pod względem oryginalności, pomysłowości, wartości artystycznych i merytorycznych (promowanie ochrony pszczół, pożyteczności).

6.     Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do bezpłatnej publikacji prac konkursowych (bez roszczeń autorów do praw autorskich) w celach promocyjnych.

7.     Udział w konkursie jest równoznaczny z wyrażeniem zgody na zastosowanie się do niniejszego regulaminu.

 Dane osobowe wszystkich uczestników pozyskane do celów konkursu nie będą udostępnione osobom trzecim.