WZNOWIENIE DZIAŁALNOŚCI SZKOŁY

 

KOMUNIKAT DYREKTORA SZKOŁY

WZNOWIENIE DZIAŁALNOŚCI SZKOŁY

 

§  Od 21 maja br.  prowadzimy  zajęcia rewalidacyjne na terenie szkoły.

§  Od 25 maja br. prowadzimy  konsultacje dla uczniów klasy VIII szkoły podstawowej.

§  Od 25 maja br. wznawiamy możliwość wypożyczania książek dla uczniów i nauczycieli wg harmonogramu:

§  wtorek 9:00 14:00

§  czwartek 9:00 14:00

§  Od 1 czerwca br. umożliwiamy konsultacje dla wszystkich uczniów szkoły podstawowej.

§  Wszystkie zajęcia prowadzone są po rozpoznaniu oczekiwań rodziców.

§  Szkoła przy organizacji zajęć rewalidacyjnych, konsultacji, pracy biblioteki uwzględnia wytyczne Głównego Inspektora Sanitarnego i Ministra Zdrowia.

§  Z zajęć  w szkole mogą korzystać uczniowie zdrowi, bez objawów choroby zakaźnej.

§  Szczegółowe zasady uczestnictwa w zajęciach oraz  korzystania z biblioteki regulują   Procedury organizacji zajęć: rewalidacyjnych, konsultacji oraz pracy biblioteki  w Szkole Podstawowej im. Władysława Broniewskiego w Strupinie Dużym w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania placówek oświatowych wynikajacych z epidemii COVID-19 zamieszczone na stronie internetwoej szkoły w zakładce "Dokumenty".

§  Uczniowie, rodzice, nauczyciele, pracownicy szkoły są zobowiązani postępować ściśle z wyżej wymienionymi procedurami.