WIOSN? WITAMINKI SZYBKO ROSN?

Zdj?cia

Dnia 26 kwietnia 2017 r. w ramach realizacji zadania nr 2 do projektu odby? si? szkolny konkurs plastyczno – techniczny pt. „Witaminy wiosn? szybko rosn?”. W konkursie wzi?li udzia? uczniowie klas I- III szko?y podstawowej. Zadaniem ka?dego uczestnika konkursu by?o wykonanie pracy plastyczno – technicznej dowoln? technik? lub technikami mieszanymi. Zwyci?zcami w tym konkursie zostali:

  • w klasie I – Kuba Szpunar- I miejsce, Aleksandra Mazurek – II miejsce, Martyna Flis – III miejsce,
  • w klasie II – Gabriela Kruk – I miejsce, Julia Stepaniuk – II miejsce, Aleksandra Kudrzycka – III miejsce,
  • wklasie III a – Wiktoria Kudrzycka – I miejsce, Agata Mazur – II miejsce,  Klaudia Semeniuk – III miejsce,
  • w klasie III b – Roksana Sadowska – I miejsce, Krystian Blacha – II miejsce, Tymoteusz Mitkiewicz – III miejsce.

Laureaci konkursu otrzymali nagrody ksi??kowe o tematyce przyrodniczej i cukierki. Pozostali uczestnicy otrzymali naklejki z pianki „Warzywa”. Wszyscy byli bardzo zadowoleni.

Do biblioteki zosta?y zakupione publikacje ksi??kowe i filmy edukacyjne dotycz?ce znaczenia owoców i warzyw w zdrowej diecie.