KONKURS WIEDZY O PRZYRODZIE GMINY CHE?M

 

Zdj?cia

Dwudziestego pierwszego pa?dziernika odby?a si?, organizowana co roku w naszej szkole, XIV Edycja Gminnego Konkursu im. Pauliny Ho?yszowej. Konkurs jest obj?ty patronatem Wójta Gminy Che?m. Celem Konkurs Wiedzy o Przyrodzie Gminy Che?m jest kszta?towanie wra?liwo?ci uczniów na pi?kno przyrody i zabytków historycznych Ziemi Che?mskiej i promowanie wiedzy o regionie.

Swoj? obecno?ci? zaszczycili nas: wójt Gminy Che?m pan Lucjan Piotrowski oraz radny Gminy Che?m i so?tys Strupina Du?ego pan Andrzej Jagnicki.

W komisji konkursu wiedzy o Przyrodzie Gminy Che?m zasiedli: pani Magdalena M?ka - pracownik Dzia?u Historii Muzeum Ziemi Che?mskiej im. Wiktora Ambroziewicza w Che?mie i radny Gminy Che?m pan Andrzej Jagnicki.

Na konkurs wiedzy o Przyrodzie Gminy Che?m, który mia? form? testu (autorstwaznanego regionalisty Che?mszczyzny pana Zbigniewa Lubaszewskiego) zg?osi?o si? 12 uczniów z klas IV-VI sp. oraz klasy VII i klas II i III gimnazjum.

Najlepsi byli:

w kategorii klasy IV-VI sp.:

  • I miejsce – Oskar Iwaniec
  • II miejsce – Gabriela Danak
  • III miejsce – Hubert Kusiak

w kategorii klasy VII sp. i klasy II-III gimnazjum najlepsi byli:

  • I miejsce - Magdalena Bielak
  • II miejsce - Paulina Nowak
  • III miejsce - Izabela Nafalska