GODZINY PRACY PEDAGOGA

Poniedzia?ek        930 - 1230

Wtorek                 930 -1230

?roda                    945 -1230

Czwartek              945 -1130

Pi?tek                   945 - 1015

Na indywidualne konsultacje mo?na si? wcze?niej umawia? telefonicznie: telefon s?u?bowy 82 5638016.

Pedagog szkolny Joanna Mazurek zach?ca Rodziców do skorzystania z indywidualnych konsultacji z zakresu doradztwa zawodowego. Konsultacje odbywaj? si? w godzinach pracy pedagoga oraz podczas zebra? i konsultacji z Rodzicami.