Samorz?d Uczniowski og?asza konkurs na zdj?cie zwi?zane z "Korowodem ?wi?tego Miko?aja". Ch?tnych uczniów z klas 1 - 8 zapraszamy do przebrania si? w dniu 6 grudnia 2020 r. za posta? zwi?zan? ze ?wi?tym Miko?ajem np. skrzat, elf, renifer, Miko?aj, ?nie?ynka itp. i wykonanie zdj?cia . Liczy si? pomys?. Najciekawsze zdj?cia zostan? nagrodzone. Na zdj?cia czekamy do 8 grudnia i przesy?amy je na messengera do Pani Emilii Weso?owskiej.