Grono pedagogiczne

IMI? I NAZWISKO

NAUCZANY PRZEDMIOT

FUNKCJA

Ewa Grusza

Historia

Dyrektor

Edyta Koszałka

Matematyka

Wych. kl. VI sp.,

Emilia Wesołowska

Edukacja wczesnoszkolna

Wych. kl. I sp.

Justyna Dederko

Język polski

Wych. kl. V sp.,
opiekun SU

Jolanta Paszkiewicz

Język polski

Wych. kl. VIII sp.,
opiekun SU

Barbara Werner

Wychowanie przedszkolne

Wych. kl. "0"B

Mariola Tryniecka

Edukacja wczesnoszkolna

Wych. kl. III sp.

Magdalena Mazurek

Wychowanie przedszkolne

Wych. kl. "0"A

Marta Zapora

Edukacja wczesnoszkolna

Wych. kl. IIa sp.

Urszula Rudnik

Język angielski, Zajęcia rewalidacyjne

Wych. kl. VIIb sp.

Beata Białowąs

Język angielski

Wych. kl. VIIa sp.    

Justyna Kondej

Edukacja wczesnoszkolna

Wych. kl. IIb sp.

Elżbieta Pietrucha

Matematyka, Fizyka

 

Anna Siermińska

Chemia

 

Agnieszka Krzyżanowska

Logopeda

 

Stanisława Nafalska

Historia, WOS

 

Marzena Wróbel

Geografia, Przyroda, Biologia, Informatyka, Zajęcia rewalidacyjne

 

Elżbieta Mulak

Informatyka, Technika, Plastyka, Muzyka

Wych. kl. IV sp.,

Renata Szumiło

Religia

 

Joanna Mazurek

Nauczyciel pedagog,

Doradca Zawodowy, Zajęcia Świetlicowe

 

Jowita Mróz

Nauczyciel bibliotekarz, Historia

 

Magdalena Wituch

Psycholog

 

Agata Woźniak

Nauczyciel języka niemieckiego

 

Marcin Sadowski

Wychowanie fizyczne, Edukacja dla bezpieczeństwa