Zdj?cia

Uwaga !!!

klasa II a i  II b organizuje zbiórk? karmy dla zwierz?t ze schroniska

w  Che?mie

Karm? b?dziemy zbiera? do 18 lutego.

 

Zach?camy wszystkich do w??czenia si? w nasz?  akcj?, dzi?ki której b?dziemy mogli wspomóc bezdomne zwierzaki.

Wychowawcy klas przeka?? zebrane artyku?y do schroniska w imieniu Pa?stwa oraz dzieci.

 

Ka?da rado??, któr? niesiemy innym zawsze do nas powróci. - Zenta Maurina Raudive