OGŁOSZENIE

Szanowni Państwo,

Od poniedziałku, 26 kwietnia 2021 r. w Szkole Podstawowej im. Władysława Broniewskiego w Strupinie Duż?m lekcje w klasach I-III będą odbywały sę? zgodnie z dotychczsowym planem lekcji w systemie hybrydowym.

Dyrektor szkoły zgodnie z Rozporządzeniem MEiN ustalił hormonogran zajęć w taki sposób, aby zajęcia w szkole miało nie więcej niż 50% uczniów klas I-III oraz co najmniej 50% - zadalnie. Przy opracowaniu harmonogramu wzięto pod uwagę w miarę możliwości, równomierne i naprzeminne realizowanie tych zajęć przez każdego ucznia.

poniedziałek

wtorek

środa

czwartek

piątek

 

Kl.I – 12 ucz.

 

Kl. III – 18 ucz.

 

 

Kl.IIa – 13 ucz.

 

Kl. IIb – 13 ucz.

 

 

Kl.I – 12 ucz.

 

Kl. III – 18 ucz.

 

 

Kl.IIa – 13 ucz.

 

Kl. IIb – 13 ucz.

 

 

Kl.I – 12 ucz.

 

Kl. III – 18 ucz.

 

Jeśli nauczanie hybrydowe dla klas I-III zostanie przedłużone na kolejny tydzień, wówczas kl.IIa i IIb będą miały trzy razy w tygodniu naukę stacjonarną, a kl. I i III dwa razy.

W szkole prowadzona będzie również opieka żwietlicowa dla uczniów, którzy uczą się stacjonarnie. Funkcjonować będzie stołówka – obiady dostarczane na dotychczasowych zasadach.

Uczniowie z pozostałych klas (IV-VIII) mają zajęcia na dotychczasowych zasadach, czyli zdalnie.

Od poniedziałku 26.04.2021 r. zostaje  przywrócona nauka zdalna na terenie szkoły dla uczniów, których rodzice złożyli wnioski i otrzymali pozytywną decyzję dyrektora.

Nauka w oddziałach  przedszkolnych  odbywa się bez zmian, czyli stacjonarnie. 

Podstawa Prawna:

Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 22 kwietnia 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.