INNOWACJA PEDAGOGICZNA "LEKTURKI SPOD CHMURKI"

Zdj?cia

W roku szkolnym 2020/2021 uczniowie klasy II b  wraz z wychowawc? Justyn? Kondej, przyst?pili do innowacji pedagogicznej ,,Czytam z Klas? – lekturki spod chmurki ”. “Lekturki spod chmurki” to mi?dzynarodowy projekt edukacyjny promuj?cy czytelnictwo w?ród uczniów klas I – III. Tegoroczna, druga ju? edycja tego projektu, po?wi?cona jest ekologii.

Projekt sk?ada si? z trzech modu?ów i potrwa od 23 wrze?nia 2020 r do 21 czerwca 2021 roku. Klasa II b aktualnie realizuje  I modu? pod has?em ,,Ma?a chmurka w krainie drzew ”. Do realizacji I modu?u klasa wybra?a ksi??k? Danuty Parlak pt. ,, Kapelusz Pani Wrony ”. Ksi??ka czytana by?a uczniom przez nauczyciela, nast?pnie uczniowie wykonali szereg zada?. Poznali chmurk? Tosi?, ogl?dali film przewodnik do projektu, wykonali rysunkowe zadania w Lekturniku. Wys?uchali opowiadania ,,Ma?a chmurka w krainie drzew ” i wykonali do niego zadania.