ZACZYNAMY

Zdj?cia

Zazieleni?o si? wokó? naszej szko?y. A wszystko za spraw? pani Barbary Werner, która podj??a si? ralizacji planu zagospodarowania terenu zieleni w naszej szkole. W ten sposób powsta?y pi?kne rabaty z ro?linami jednorocznymi, ró?ami, krzewinkami i wiecznie zielonymi krzewami. Posadzone zosta?y równie? migda?owce. Uczniowie i nauczyciele zebrali fundusze na cz??? ro?lin i elementy rabat. Pan Andrzej Rypin wykona? drewniane donice, które zosta?y postawione po obu stronach drzwi wj?ciowych do szko?y. Donice zosta?y obsadzone ro?linami sezonowymi. Ro?liny przekaza?y: p. Wies?awa Greniuk, p. Ewa Grusza, p. Ewa Hurko, p. Maria Jagnicka, p. Ma?gorzata Prokopiuk, p. Beata Usydus, p. Beata Wolnicka. Szko?a zakupi?a równie? w firmie "Jansz-Pol. Elewatory zbo?owe. Bogda?ski J."  grys w promocyjnej cenie. Grys pos?u?y? do dekoracji przestrzeni pomi?dzy ro?linami.