UROCZYSTE ZAKOŃCZENIE ROKU SZKOLNEGO 2019/2020


Zdjęcia

            W dniu 26 czerwca 2020 r. o godz. 800 w Szkole Podstawowej im. Władysława Broniewskiego w Strupinie Dużym, miała miejsce uroczystość zakończenia roku szkolnego 2019/2020. Ze względu na reżim sanitarny związany z panującą epidemią Covid - 19 odbyła się krótka akademia, którą poprawadzili uczniowie klasy VIII - Julia Piotrowska i Mariusz Ciećka. Uroczystym momentem było wręczenie uczniom klasy III świadectw i nagród książkowych oraz listów pochwalnych dla Rodziców przez wychowawczynię - Annę Kryńską. Zgodnie z tradycją szkoly odbyło się również ślubowanie naszych tegorocznych absolwentów - uczniów klasy VIII. Kolejnym uroczystym momentem było wręczenie uczniom klasy VIII świadectw i nagród książkowych oraz listów pochwalnych  i podziękowań dla Rodziców przez wychowawczynię - Emilię Wesołowską.