Grono pedagogiczne

IMI? I NAZWISKO

NAUCZANY PRZEDMIOT

FUNKCJA

Ewa Grusza

Historia

Dyrektor

Edyta Koszałka

Matematyka, Chemia

Wych. kl. VII sp., opiekun SU

Emilia Wesołowska

Edukacja wczesnoszkolna, WDÅ»

Wych. kl. II sp.

Justyna Dederko

Język polski

Wych. kl. VI sp.

Jolanta Paszkiewicz

Język polski


Barbara Werner

Wychowanie przedszkolne

Wych. kl. "0"B Krasnale

Mariola Tryniecka

Edukacja wczesnoszkolna, Zajęcia Świetlicowe

Wych. kl. I sp.

Magdalena Mazurek

Wychowanie przedszkolne

Wych. kl. "0"A Skrzaty

Marta Zapora

Edukacja wczesnoszkolna, Terapia pedagogiczna

Wych. kl. IIIa sp.

Urszula Rudnik

Język angielski, Zajęcia rewalidacyjne

Wych. kl. VIIIb sp.

Beata Białowąs

Język angielski

Wych. kl. VIIIa sp.    

Justyna Kondej

Edukacja wczesnoszkolna

Wych. kl. IIIb sp.

Elżbieta Pietrucha

Matematyka, Fizyka

 

Agnieszka Krzyżanowska

Logopeda, Zajęcia rewalidacyjne

 

Stanisława Nafalska

Historia, WOS, Zajęcia Świetlicowe

 

Marzena Wróbel

Geografia, Przyroda, Biologia, Informatyka.

 

Elżbieta Mulak

Informatyka, Technika, Plastyka, Muzyka

Wych. kl. V sp.,

Renata Szumiło

Religia

 

Joanna Mazurek

Nauczyciel pedagog, Doradca Zawodowy, Zajęcia Świetlicowe

 

Jowita Mróz

Nauczyciel bibliotekarz, Historia

 

Agata Woźniak

Nauczyciel języka niemieckiego

 

Marcin Sadowski

Wychowanie fizyczne, Edukacja dla bezpieczeństwa