Zawody sportowe

PI?KA NO?NA DZIEWCZ?T

Zdj?cia

Dnia 10.05.2019 r. w Uhrze odby?y sie Mistrzostwa Gminy Che?m w Pi?ce No?nej dziewcz?t z Gimnazjum i Szko?y Podstawowej. Dziewcz?ta ze Strupina w sk?adzie:  Marta Nafalska, Amelia K?ysz, Natalia K?ysz, Oliwia Mróz, Julia Glina i Julia Piotrowska zaj??y IV miejsce. Opiekunem na zawodach by?a Emilia Weso?owska.

 

Zdj?cia

Dnia 19.01.2019 r. w Okszowie odby?y sie Mistrzostwa Gminy Che?m w Mini Pi?ce Siatkowej dziewcz?t  i ch?opców ze Szko?y Podstawowej. Dziewcz?ta ze Strupina w sk?adzie: Nikola Kaczor, Roksana Sadowska, Wiktoria Kosza?ka, Renata Nadolska, Julia Samborska, Wiktoria Kudrzycka, Weronika Nafalska. Agata Mazur i Joanna Mazur zaj??y III miejsce. Ch?opcy w sk?adzie: Hubert Kusiak, Gabriel Grzywny, Kacper Nafalski, Gabriel Wawryniuk, Szymon Gierczak i Kacper Radzichowski równie? zaj?li III miejsce. Opiekunami na zawodach byli: Emilia Weso?owska i Marcin Sadowski.

 

Zdj?cia

Dnia 15.12.2018 r. w Okszowie odby?y sie Mistrzostwa Gminy Che?m w Pi?ce Siatkowej ch?opców z Gimnazjum i Szko?y Podstawowej. Ch?opcy ze Strupina w sk?adzie: Pawe? Alikowski, Eryk Chomiarczuk, Mateusz Kudrzycki, Pawe? Gierczak, Mi?osz Pietrzak i Oskar Przybylski zaj?li IV miejsce. Opiekunem na zawodach by?a Emilia Weso?owska.

 

PI?KA SIATKOWA DZIEWCZ?T

Zdj?cia

Dnia 24.11.2018 r. w Okszowie odby?y sie Mistrzostwa Gminy Che?m w Pi?ce Siatkowej dziewcz?t z Gimnazjum i Szko?y Podstawowej. Dziewcz?ta ze Strupina w sk?adzie: Klaudia Klasura, Izabela Nafalska, Aleksandra Socha, Wiktoria Stepaniuk, Amelia K?ysz, Natalia K?ysz, Julia Glina i Julia Piotrowska zaj??y IV miejsce. Opiekunem na zawodach by?a Emilia Weso?owska.