O SZKOLE

SzkoÅ‚a Podstawowa imienia WÅ‚adysÅ‚awa Broniewskiego mieÅ›ci siÄ™ w najwiÄ™kszej wsi Gminy CheÅ‚m – w Strupinie Dużym. W skÅ‚ad SzkoÅ‚y wchodzÄ…: oddziaÅ‚ przedszkolny A i B oraz SzkoÅ‚a Podstawowa im. WÅ‚adysÅ‚awa Broniewskiego. Rejonizacja placówki obejmuje: Krzywice, PokrówkÄ™, RożdżaÅ‚ów, Strupin Duży, Strupin Łanowy i Strupin MaÅ‚y. Do ZespoÅ‚u uczÄ™szcza 204 uczniów w 12 zespoÅ‚ach klasowych. W placówce zatrudnionych jest 25 nauczycieli i 6 pracowników obsÅ‚ugi.

W piÄ™trowym budynku szkoÅ‚y znajdujÄ… siÄ™: wszystkie sale lekcyjne, pracownia informatyczna oraz biblioteka, a także pokój nauczycielski, gabinet pielÄ™gniarski, pedagoga szkolnego, pomieszczenia administracji, stoÅ‚ówka i szatnia. Placówka posiada nowoczesnÄ… salÄ™ gimnastycznÄ… poÅ‚Ä…czonÄ… z gÅ‚ównym budynkiem szkoÅ‚y. Obok szkoÅ‚y mieÅ›ci siÄ™ również boisko sportowe i plac zabaw. Uczniowie dowożeni sÄ… do szkoÅ‚y gimbusem.