Dokumenty szkoły

 

Uchwała z dnia 22.10.2018r.

STATUT SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. WŁADYSŁAWA BRONIEWSKIEGO

Uchwała z dnia 29.11.2017r.

STATUT SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. WŁADYSŁAWA BRONIEWSKIEGO

Uchwała z dnia 09.09.2016r.

STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ W STRUPINIE DUŻYM

STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ W STRUPINIE DUŻYM

Program Profilaktyczno - Wychowawczy

Regulamin Samorządu Uczniowskiego

Regulamin Szkolnego Koła Wolontariatu

Regulamin wycieczek szkolnych

Załącznik do regulaminu wycieczek

Wewnątrzszkolny System Doradztwa Zawodowego

Program Realizacji Doradztwa Zawodowego na rok szkolny 2019/2020

Procedury Postępowania Nauczycieli i Innych Pracowników Szkoły w Sytuacjach Trudnych i Kryzysowych

Procedury zwalniania uczniów i usprawiedliwiania ich nieobecności

Regulamin funkcjonowania dziennika elektronicznego w Szkole Podstawowej im. Władysława Broniewskiego w Strupinie Dużym

Zgłoszenie do klasy

Zgłoszenie do oddziału przedszkolnego

Deklaracja o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w oddziale przedszkolnym

Procedura postępowania z dzieckiem przewlekle chorym w szkole

Zarządenie Nr 11/2019/2020 Dyrektora Szkoły z dnia 06.05.2020 r. w sprawie czasowego zawieszenia zajęć  w Oddziale przedszkolnym w Szkole Podstawowej im. Wladysława Broniewskiego w Strupinie Dużym

Regulamin Świetlicy Szkolnej z uwzględnieniem zasad bezpieczeństwa w okresie  epidemii COVID-19


Procedury funkcjonowania Szkoły Podstawowej im. Władysława Broniewskiego w Strupinie Dużym w okresie  epidemii COVID-19 obowiązujące od 1 września 2020 r.

Procedury bezpieczeństwa dotyczące organizacji pracy biblioteki w Szkole Podstawowej im. Władysława Broniewskiego w Strupinie Dużym  w okresie  epidemii COVID-19 obowiązujące od 1 września 2020 r.

Procedury bezpieczeństwa dotyczące organizacji pracy przedszkola w Szkole Podstawowej im. Władysława Broniewskiego w Strupinie Dużym  w okresie  epidemii COVID-19