OGŁOSZENIE


Od poniedziałku 1 marca  do 14 marca br. Szkoła Podstawowa im. Władysława Broniewskiego w Strupinie Dużym będzie  funkcjonowała tak jak dotychczas, z zachowaniem zasad reżimu sanitarnego:

  • Oddziały przedszkolne i kl. I-III uczą się stacjonarnie;
  • Kl. IV-VIII będą uczyć się w trybie zdalnym.

                                                                                                                              Ewa Grusza – dyrektor

 

Podstawa prawna: Rozporządzenie MEiN wydane na podstawie art. 30b w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19