OGŁOSZENIE

 

Od 15 do 28 marca br. Szkoła Podstawowa im. Władysława Broniewskiego w Strupinie Dużym będzie funkcjonowała na dotychczasowych zasadach (z wyjątkiem oddziału przedszkolnego 0B „Krasnale”, którego obowiązuje kwarantanna do 15 marca br.).

Ewa Grusza - dyrektor

 

Podstawa prawna:

Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 11 marca 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.