OGŁOSZENIE

 

Szanowni Państwo,

z uwagi na wysoki wzrost zachorowalności w kraju, od 22 marca do 11 kwietnia, nauk ę w trybie zdalnym będą realizowali uczniowie wszystkich klas szkół podstawowych dla dzieci i młodzieży w ca?ym kraju, czyli także uczniowie naszej Szkoły.

Ponadto w tym okresie, dla dzieci z klas I-III szkoły podstawowej, których rodzice pracują w podmiotach leczniczych lub wykonują zadania publiczne w związku ze zwalczaniem COVID-19, szkoła zobowiązuje się  zorganizować opiekę świetlicową oraz zajęcia zdalne na terenie szkoły. Warunkiem jest wniosek rodziców.

Oddziały przedszkolne nadal pracują bez zmian, przy zachowaniu zasad reżimu (dzieci zdrowe, bez objawów chorobowych). Dowóz dzieci autokarem – kurs poranny o 9:20 i po południu o 14: 20. Dowóz dzieci na zajęcia opiekuńcze (świetlicowe) dla przedszkolaków zapewniają Rodzice.

Ponadto dyrektor szkoły nadal ma obowiązek organizowania nauczania zdalnego lub stacjonarnego na terenie szkoły ze względu na rodzaj niepełnosprawności ucznia. Warunkiem jest wniosek rodziców.

W szkole nadal będą organizowane konsultacje uczniom klasy ósmej, o harmonogramie poinformuje wychowawczyni klasy. Obowiązuje reżim sanitarny.

W przypadku jakichkolwiek uwag, obaw  i wątpliwości w  kwestii zawieszenia nauki stacjonarnej, proszę o kontakt telefoniczny (825638016) lub milowy poprzez dziennik elektroniczny.

Ewa Grusza - dyrektor

Podstawa prawna:

Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 18 marca 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w zwiazku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

Rozporządzenie zostało skierowane do publikacji w Dzienniku Ustaw. Wejdzie w życie 22 marca br.

ROZKŁAD JAZDY AUTOBUSU

Rano – jeden długi kurs, wyjazd autokaru spod szkoły o godz. 9:00

Pokrówka, ul.Zielona godz 9:05, ul. Wiosenna ,,bloki'' godz 9:10, ul. Wiosenna godz 9:15, Krzywice godz 9:20, Rożdżałów godz 9:25, Rożdżałów – Kolonia 9:35/9:40.

Powrót – jeden długi kurs

Pokrówka, ul.Zielona godz 14:25, Wiosenna ,,bloki'' godz 14:30, ul. Wiosenna godz 14:35, Krzywice godz 14:40, Rożdżałów godz 14:45, Rożdżałów – Kolonia 14:55/15:00