OGŁOSZENIE W SPRAWIE WYNIKÓW REKRUTACJI DO SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. WŁADYSŁAWA BRONIEWSKIEGO W STRUPINIE DUŻYM


Szanowni Państwo,

dyrektor Szkoły Podstawowej im. Władysława Broniewskiego w Strupinie Dużym informuje, że wszystkie dzieci zgłoszone do oddziału przedszkolnego, do klasy I oraz do pozostałych klas zostały przyjęte do szkoły.

Spotkanie Rodziców dzieci z oddziałów przedszkolnych z wychowawczyniami odbędzie się dnia 30.06.2021 r. o godzinie 16:30:

  • Rodzice dzieci 3 i 4-letnich  w oddziale „Skrzaty” z p. Magdaleną Mazurek,
  • Rodzice dzieci 5 i 6-letnich  w oddziale „Krasnale” z p. Barbarą Werner.

Na spotkaniu zostaną omówione wszelkie sprawy związane z funkcjonowaniem oddziałów, w tym zakup niezbędnych pomocy dydaktycznych i przyborów szkolnych.

Informujemy, że szkoła zapewnia wszystkie podręczniki i materiały ćwiczeniowe dla uczniów klas I-VIII, oprócz podręczników do religii (rodzice kupują dzieciom we własnym zakresie-w celu ułatwienia zakupu,  katechetka sprowadzi podręczniki we wrześniu do szkoły). Wykaz podręczników na rok szkolny 2021/2022 jest dostępny na stronie internetowej szkoły w zakładce „Dokumenty”.

Dodatkowych wyjaśnień udzielamy telefonicznie:

Tel. 82 563 80 16

                                                                                                     

                                                           Ewa Grusza – dyrektor szkoły