ZAKOŃCZENIE ROKU SZKOLNEGO 2020/2021

Zdjęcia

W dniu 25 czerwca 2021 r. o godz. 800 w Szkole Podstawowej im. Władysława Broniewskiego w Strupinie Dużym, miała miejsce uroczystość zakończenia roku szkolnego 2020/2021. Ze względu na reżim sanitarny związany z panującą epidemią Covid - 19 odbyła się akademia, którą poprawadzili uczniowie klasy VIII - Klaudia Czepiel i Kacper Seredowski wspólnie z młodszymi kolegami z klasy III. Uroczystym momentem było wręczenie uczniom klasy III świadectw i nagród książkowych oraz listów pochwalnych dla Rodziców przez wychowawczynię - Mariolę Tryniecką. Zgodnie z tradycją szkoły odbyło się również ślubowanie naszych tegorocznych absolwentów - uczniów klasy VIII. Kolejnym uroczystym momentem było wręczenie uczniom klasy VIII świadectw i nagród książkowych oraz listów pochwalnych  i podziękowań dla Rodziców przez wychowawczynię - Jolantę Paszkiewicz.