HOŁD BOHATEROM OJCZYZNY- SAWIN-PODCHYLINIE 2021 R.

Zdjęcia

 

Uczniowie Szkoły Podstawowej im. Władysława Broniewskiego w składzie: Weronika Nafalska, Joanna Mazur, Agata Mazur, Martyna Pajer oraz Antoni Paluch reprezentowali szkołę wchodząc w skład Pocztu Sztandarowego Związku Kombatantów i Byłych Więźniów Politycznych Koła  Gminy Chełm  podczas Mszy Świętej 5 września 2021 r. przy  kapliczce I Brygady Zmotoryzowanej 1 Drezdeńskiego Korpusu Pancernego Sawin-Podchylinie. Msza Święta została zorganizowana przez Koło Gminne Kombatantów oraz Spadkobierców pamięci kombatanta 1 Drezdeńskiego Korpusu Pancernego ppor. Bolesława Głąba. Przed Mszą Świętą uczniowie byli obecni podczas składania wiązanki przez przedstawicieli Koła Gminnego Kombatantów  przy  pomniku  w Sawinie  (czołg   upamiętniający   formowanie I Drezdeńskiego Korpusu Pancernego w sierpniu 1944 r.) Jako reprezentacja SP w Strupinie Dużym we Mszy Świętej uczestniczyła pani Dyrektor Ewa Grusza, przedstawicielka Rady Rodziców – pani Anna Pajer, oraz pani Urszula Rudnik, sprawująca opiekę nad Pocztem Sztandarowym. Wśród gości należy wymienić panią poseł na Sejm RP – Annę Dąbrowską-Banaszek oraz Franciszka Golika - prezesa Związku Kombatantów Koła Gminy Chełm.