WYBORY DO RADY SAMORZÄ„DU UCZNIOWSKIEGO 2021

Prezentacja programów kandydatów

Zdjęcia

Dwudziestego drugiego wrzeÅ›nia w Szkole Podstawowej im. WÅ‚adysÅ‚awa Broniewskiego w Strupinie Dużym odbyÅ‚y siÄ™ wybory do Rady SamorzÄ…du Uczniowskiego. Wybory poprzedzone byÅ‚y kampaniÄ… wyborczÄ…. Każdy z kandydatów zaprezentowaÅ‚ swoje pomysÅ‚y, które chciaÅ‚by zrealizować, aby uatrakcyjnić życie w szkole. WÅ›ród propozycji pojawiÅ‚y siÄ™: wehikuÅ‚ czasu, noc w szkole, szkolny sklepik czy dystrybutor wody.

Uczniowie klas IV – VIII wybrali także opiekuna samorzÄ…du i Rzecznika Praw Ucznia.

Nad prawidÅ‚owym przebiegiem wyborów czuwaÅ‚a Komisja wyborcza w skÅ‚adzie: Wiktoria KoszaÅ‚ka, Roksana Sadowska, Oskar Iwaniec, Wiktoria Judczyc, Jakub Szpunar, Zuzanna Marszaluk i Oliwia MardoÅ„.

Do Rady SamorzÄ…du Uczniowskiego wybrani zostali :

  • Nikola Momot – przewodniczÄ…ca

  • Dariusz Wojtiuk - z-ca przewodniczÄ…cej

  • Krzysztof Staszewski – czÅ‚onek

  • Carmen MatuszyÅ„ska – czÅ‚onek

Opiekunami Samorządu Uczniowskiego zostały panie:

Urszula Rudnik i Edyta Koszałka.

Rzecznikiem Praw Ucznia została pani Edyta Koszałka.

Nauczycielem odpowiedzialnym za przygotowanie wyborów byÅ‚y panie: StanisÅ‚awa Nafalska i Jowita Mróz.

Radzie SamorzÄ…du Uczniowskiego i opiekunom życzymy wytrwaÅ‚oÅ›ci w realizacji swoich pomysÅ‚ów oraz zapaÅ‚u do pracy.