NAUCZYCIELE Z MEDALAMI

Zdjęcia


 

W dniu 20 października 2021 roku w CheÅ‚mskiej Bibliotece Publicznej im. Marii Pauliny Orsetti w CheÅ‚mie odbyÅ‚y siÄ™ obchody Dnia Edukacji Narodowej, podczas których wrÄ™czone zostaÅ‚y odznaczenia paÅ„stwowe i resortowe, nagrody Ministra Edukacji i Nauki oraz nagrody Lubelskiego Kuratora OÅ›wiaty, najbardziej zasÅ‚użonym nauczycielom.  

W imieniu Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy, Wicewojewoda Lubelski BolesÅ‚aw Gzik, uhonorowaÅ‚ m.in. dwie nauczycielki ze SzkoÅ‚y Podstawowej im. WÅ‚adysÅ‚awa Broniewskiego w Strupinie Dużym: PaniÄ… MartÄ™ ZaporÄ™ nauczyciela edukacji wczesnoszkolnej Medalem ZÅ‚otym za DÅ‚ugoletniÄ… SÅ‚użbÄ™ i PaniÄ… MarzenÄ™ Wróbel  nauczyciela geografii, biologii, przyrody i informatyki Medalem BrÄ…zowym za DÅ‚ugoletniÄ… SÅ‚użbÄ™. Nauczycielki te, zostaÅ‚y odznaczone za szczególne osiÄ…gniÄ™cia, zaangażowanie i sumiennÄ… pracÄ™ na rzecz rozwoju dzieci i mÅ‚odzieży.

Wyróżnionym nauczycielom gratulacje zÅ‚ożyli także: Pan Jacek Bury - Senator Rzeczypospolitej Polskiej, Pani Teresa Misiuk - Lubelski Kurator OÅ›wiaty oraz Pani Dorota CieÅ›lik - II ZastÄ™pca Prezydenta Miasta CheÅ‚m.