DZIEŃ BEZPIECZNEGO INTERNETU 2022

Zdjęcia

Relacja z Facebook'a

Nasza szkoÅ‚a, w ramach promocji bezpiecznego korzystania z Sieci oraz profilaktyki uzależnienia od sprzÄ™tu komputerowego i Internetu, po raz kolejny wÅ‚aczyÅ‚a siÄ™ w obchody Dnia Bezpiecznego Internetu. W tym roku hasÅ‚o przewodnie kampanii brzmi: "DziaÅ‚ajmy razem!". W styczniu i lutym 2022 r., nauczyciele informatyki i zajęć komputerowych, przeprowadzili dla klas I-IV w szkole oraz dla klas V-VIII zdalnie, zajÄ™cia promujÄ…ce akcjÄ™, a także majÄ…ce na celu znalezienie rozwiÄ…zaÅ„ na rzecz poprawy bezpiecznego i Å›wiadomego funkcjonowania dzieci i mÅ‚odzieży w Sieci. Uczniowie szkoly wziÄ™li udziaÅ‚ w Szkolnym Konkursie "DziaÅ‚ajmy razem!", w którym należaÅ‚o wykonać: plakat (klasy I-III), komiks (klasy IV-VI) oraz film (klasy VII-VIII). Na konkurs przesÅ‚ano i zÅ‚ożono sześćdziesiÄ…t siedem prac, wiÄ™c co trzeci uczeÅ„ naszej szkoÅ‚y wziÄ…Å‚ udziaÅ‚ w konkursie. Organizatorzy konkursu, a zarazem komisja konkursowa w skÅ‚adzie: p. Elżbieta Mulak i p. Marzena Wróbel (nauczyciele informatyki), p. Joanna Mazurek (nauczyciel pedagog) i p. Jowita Mróz (nauczyciel bibliotekarz) wyÅ‚oniÅ‚y zwyciÄ™zców oraz przyznaÅ‚y tytuÅ‚y laureata i nagrody nastepujÄ…cym uczniom:

Uroczyste wrÄ™czenie nagród miaÅ‚o miejsce 11.02.2022 r. Uczestniczyli w nim obecni uczniowie klas I-IV oraz poprzez relacjÄ™ na żywo z Facebook'a - uczniowie klas V-VIII. Laureaci konkursu otrzymali pamiÄ…tkowe dyplomy oraz nagrody książkowe i gadżety ufundowane przez FundacjÄ™ Orange. Pozostali uczestnicy konkursu otrzymali nagrody pocieszenia - gadżety. Obecni uczniowie i nauczyciele mieli możiwość obejrzenia wszystkich nagrodzonych prac plastycznych i filmów. Gratulujemy laureatom konkursu!!!