W ŚWIECIE STAROŻYTNYCH GREKÓW

Zdjęcia

Starożytna Grecja jest jedną z kolebek cywilizacji Europy i basenu Morza Śródziemnego. Jest także inspiracją dla wszystkich państw i narodów pozostających w obszarze kulturowym Zachodu. Starożytni Grecy ustalili kanon estetyki, piękna, literatury, architektury, rzeźby. Filozofia starożytnej Grecji i jej myśl polityczna także pozostają wzorcem dla dzisiejszych państw i ich instytucji. Ze starożytnej Grecji odziedziczyliśmy też systemy filozoficzne, dzięki którym przez wieki rozwijała się nauka i sposób opisywania świata. Nie do przecenienia jest też wpływ starożytnych Greków dla rozwoju sportu – to oni wymyślili olimpiadę.

O tym wszystkim wiedzą nasi uczniowie z klasy V. Udowodnili to na lekcjach historii, których głównym celem było usystematyzowanie i  utrwalenie wiedzy   o starożytnej Grecji. W bardzo atrakcyjny sposób (odgrywanie ról, prezentacja postaci, praca z mapą,  a także prezentacje multimedialne) zaprezentowali nabytą wiedzę i umiejętności. Tematy lekcji to: Co zawdzięczamy starożytnym Grekom (25.10.2019 r.);  W świecie starożytnych Greków – powtórzenie i utrwalenie wiadomości  (29.10.2019 r.)

Lekcje poprowadziła nauczycielka historii, Ewa Grusza.