OGŁOSZENIE O DOWOZIE UCZNIÓW

Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Władysława Broniewskiego w Strupinie Dużym informuje, że uczniowie naszej szkoły od 07.01.2020 r. będą dowożone przez autobus PKS Chełm. Godziny dojazdów i przystanki nie zmieniają się. O ewentualnych zmianach po feriach zimowych Rodzice zostaną poinformowani. Wszystkie dzieci z obwodu szkoły będą dowożone bez zmian, z wyłączeniem uczniów zamieszkałych w Strupinie Dużym (zbyt bliska odległość od miejsca zmieszkania do szkoły).

Jednocześnie informujemy, że jest możliwość zakupienia we własnym zakresie przez Rodziców biletów miesięcznych dla dzieci ze Strupina Dużego w cenie 35, 00 zł (słownie: trzydzieści pięć złotych). Zainteresowani Rodzice wpłacają pieniądze do końca grudnia 2019 r. w sekretariacie szkoły (gabinet dyrektora) w dniach 30 i 31.12.2019 r. w godz. 9.00 - 14.00.

 Z poważaniem 

Dyrektor szkoły