OGŁOSZENIE O ZDALNYM NAUCZANIU

Szanowni Rodzice!

Drodzy Uczniowie!

 

         Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w Szkole Podstawowej im. Władysława Broniewskiego w Strupinie Dużym od dnia 25.03.2020 r. do odwołania będzie realizowana podstawa programowa w sposób zdalny.  Szczegółowe informacje i sposób postępowania przesyłane będą poprzez dziennik elektroniczny.

Prosimy o częste śledzenie zamieszczanych informacji nawet kilkakrotnie w ciągu dnia.

Rodziców prosimy o dopilnowanie, aby dzieci pracowały w sposób zdalny oraz z wykorzystaniem podręczników i materiałów w formie papierowej i w terminie przesyłały wykonane prace.

Dyrektor szkoły

Ewa Grusza