ZMIANY NA EGAZMINIE ÓSMOKLASISTY W 2021 r.

W 2021 r. egzamin ósmoklasisty będzie przeprowadzony wyjątkowo na podstawie wymagań egzaminacyjnych zawartych w dołączonych do rozporządzenia MEN załącznikach: zał. 1. oraz zał. 2.

Prezentacja CKE – szczegóły dotyczące zmian.